Combinatie van aanpassingstechnieken

Zoekmachines en persoonlijke agents zijn in staat om informatie te selecteren die aan de wensen en behoeften van gebruikers voldoet. Adaptieve hypertekst technieken kunnen vervolgens worden gebruikt om de gevonden informatie te presenteren op een aan de gebruiker aangepaste wijze. Er zijn reeds enkele experimenten [G97,OD97] waarin technieken worden gecombineerd. In het werk van Golovchinsky [G97] worden zoekmachines, agents en adaptieve technieken ingezet om krantenartikelen te selecteren. Het werk van O'Donnell [OD97] concentreert zich op het adaptief genereren van samenvattingen in functie van de wensen van gebruikers. Van eenzelfde nieuwsartikel is de inhoud van een hoe en waarom samenvatting heel anders dan van een waar en wanneer samenvatting.

De mogelijke toepassingen van de combinatie van zoeken en individueel aanpassen zijn hoopgevend voor de grote leveranciers van geschreven informatie: De tekst van een televisie- of uitgebreid radio journaal past gemakkelijk op één enkele pagina uit een krant. Het helemaal lezen van een krantenpagina duurt dan ook ongeveer even lang, een twintig tot dertig minuten. Een gemiddelde krant bevat dertig tot vijftig van deze pagina's. De redacteurs hebben daarvoor bij het samenstellen van de krant de beschikbare informatie reeds sterk moeten selecteren en samenvatten. Omdat het voor een lezer via Internet lastig is om krantenartikelen te selecteren ligt het voor de hand om een persoonlijke agent in te schakelen die aan de zoekmachine van de krant de door de lezer gewenste informatie opvraagt. Vervolgens kan, zonder dat de krant reeds voor een samenvatting moet zorgen, door een adaptief filter van de lezer de informatie worden samengevat en gepresenteerd op een manier die de lezer als prettig ervaart. Op deze wijze kan een on-line informatiebron zodanig interessant worden gemaakt dat de lezer er best evenveel voor wil betalen als voor het papier dat hij anders dagelijks in zijn brievenbus zou krijgen, en dit zelfs wanneer de ongefilterde bronnen die door de krant zelf worden gebruikt ook voor lezers goedkoper of gratis ter beschikking zouden staan.